Dagensbudskap❤ ~Dreams of Gaia

0

varje upplevelse är en lärdom❤

Tre av luft symboliserar vikten av utbildning och studier för att hjälpa oss att nå vår högsta potential och påminner oss om att utbildning bör betraktas som en livslång process. Livet i sig själv lär oss. Varje upplevelse kan erbjuda oss en lärdom. Människorna runt oss och de som kommer in i våra liv kan alla lära oss och vägleda oss. De kan ge oss inblick i vem vi är, vem de är och våra relationer inom samhället, naturen och våra omedelbara miljöer. Utbildning tjänar till att hjälpa individen att utveckla en förståelse för livet och förstå det. Det hjälper till att upprätthålla en känsla av frihet och syfte. Det hjälper oss att avgöra om en situation är rätt eller fel för oss och ger oss andra alternativ. Det hjälper oss också att se att det kan vara långsiktiga konsekvenser – belöningar och konsekvenser – för våra handlingar. Vi lär oss vår historia, vi lär oss vår möjliga framtid, vi lär oss om naturen och världen, vi lär oss om oss själva som en ras och vi lär oss om universumet där vi bor. Den kunskap vi får via en utbildning ger oss möjlighet, och ju mer vi vet, desto mer kan vi åstadkomma. Utbildning hjälper oss att använda våra sinnen till vår fördel. Det skyddar oss från att luras, manipuleras och lura, och det ger oss också möjligheter att följa våra drömmar. Ju mer vi lär oss, desto mer kan vi förena, och desto lättare blir det att kommunicera och uttrycka oss. Men att bli både lärda och utbildade tar tid och en vilja att engagera sig i en lång studieprocess och utvärdering av den information vi samlat in. Vi måste observera och lyssna, studera, absorbera och sedan testas för att se om vi förstår vad vi har lärt oss – och sedan observera mer och lyssna mer, studera absorbera och testas igen. Denna process slutar inte ens när vi lämnar klassrummet. Livet är vårt klassrum, och det är genom att leva livet att vårda egenskaper och talanger, och möjligheten att försöka öka vår kunskap på ett sätt som kan förvandla dessa passioner och talanger till äkta färdigheter, som det kommer att avslöjas. Tre av luft påminner oss om att röra oss genom livet med avsikt att lära av livet, från våra erfarenheter, från människorna omkring oss och från världen runt oss. För att åstadkomma detta kan vi ställa frågor om allt – och alla – som vi kommer i kontakt med. Vi kan uppsöka våra äldre och de som har olika seder, för en kommer att lära om traditioner och en historia som inte diskuteras i böcker, och den andra kommer att utsätta oss för idéer och övertygelser som skiljer sig från våra egna. Båda ger i sin tur kontrasten och djupet som gör att vi kan uppfatta världen från flera perspektiv.

  • Expandera ditt sinne
  • Utbildning är en livslång process
  • Läxor upprepas tills dom är förstådda
  • Lära att omvandla talanger till färdigheter

Ha en underbar lärdfylld dag 😊❤❤❤

Dela.

Om skribenten

Missa inte våra intressanta artiklar

Läs fler artiklar på huvudsidan

Lämna en tanke